Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Anmäls att kommunfullmäktige 2021-12-13 förrättat val av ledamöter och ersättare till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2022 enligt nedan:

   

  Gustav Johansson, (M) ordförande

  Veronica Palm (S), vice ordförande

  Henrik Virro (M), ledamot

  Erika Wing (M), ledamot

  Jonas Nilsson (M), ledamot

  Urban Rybrink (L), ledamot

  Ola Gabrielson (MP), ledamot

  Christina Peterson (C), ledamot

  Bo Hansson (S), ledamot

  Gisela Norrman (S), ledamot

  Hassan Jama (V), ledamot

  Lena Rydblom (V), ledamot

  Inge Philström (SD), ledamot

  Kristina Katajikko (M), ersättare

  Camilla Hane (M), ersättare

  Peter Strandberg (M), ersättare

  Aura Baila (M), ersättare

  Nadin Fakhro (L), ersättare

  Gabriella Rehbinder (MP), ersättare

  Elisabet Abelson (C), ersättare

  Mikael Hörnkvist (S), ersättare

  Halahen Zaidane (S), ersättare

  Martin Lööf (V), ersättare

  Margareta Olofsson (V), ersättare

  Emelie Wassermann (SD), ersättare

  Lisa Palm (Fi), ersättare

  Bilagor

 • Sociala delegationen är ett beredande och beslutande organ till stadsdelsnämnden. Sociala delegationens uppdrag är att på stadsdelsnämndens vägnar besluta i ärenden som rör enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, så kallade individärenden, enligt vid var tid gällande delegationsordning.

  Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utser fem ledamöter och fyra ersättare till sociala delegationen, och att en ordförande och en vice ordförande utses bland sociala delegationens ledamöter. Förvaltningen föreslår vidare att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fastställer ordning för ersättares inträde till tjänstgöring i sociala delegationen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2018 samt instruktion för sociala delegationen.

  Bilagor

 • Stadsdelsnämnden har ett pensionärsråd. Rådet ska informera nämnden om hur det blir för pensionärer när den fattar olika beslut. Rådet skall ta initiativ till förbättringar för stadsdelens seniorer och delta och lämna synpunkter i ärenden av vikt.

  Pensionärsorganisationerna föreslår varje år vilka personer som ska ingå i rådet men det är nämnden som beslutar.

  Organisationerna har föreslagit nio personer till de totalt 10 möjliga platserna. Förvaltningen föreslår att de nio personerna ska vara med i pensionärsrådet år 2022.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.