Hoppa över navigering
  • Den 27 maj 2020 fattade riksdagen beslut som möjliggör utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller att könsstympas. Den nya bestämmelsen återfinns i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och träder i kraft den 1 juli.

    De nya lagrummen i LVU innebär att stadsdelsnämnden behöver ta ställning till vilken instans som ska fatta beslut när ett ärende blir aktuellt. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om delegeringar och förordnanden enligt ovan.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.