Hoppa över navigering
 •   1

  Godkännande av dagordning samt val av justerare och dag för justering

 •   2

  Begäran om yttrande från JO

 •   3

  Motion om att inrätta en central bidragsnämnd för att motverka välfärdsbrottslighet

 •   4

  Föreningsbidrag 2023

 •   5

  Revisionsrapport nr 7/2022 - Stadens integrerade ledningssystem

 •   6

  Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2023 – 2033

 •   7

  Bokslut och verksamhetsberättelse 2022

 •   8

  Kvalitetsobservationsrapport - Kavat Vård Vilobacken

 •   9

  Medborgarförslag gällande aktiviteter för seniorer i Spånga by

 •   10

  Medborgarförslag gällande en plats för aktiviteter för seniorer i Tensta

 •   11

  Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

 •   12

  Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari 2023

 •   13

  Information, nämndens och förvaltningens frågor

 •   14

  Anmälan av protokoll och domar/beslut

 •   15

  Nedläggning av faderskap enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.