Möte 2021-03-11

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
18:00 - 18:25 Förvaltningshuset, Fagerstagatan 15
  • § 18

    Ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Annika Rosenberg (M) beslutar enligt 6 kap 39 § kommunallagen på nämndens vägnar, då beslutet är brådskande, att hålla sammanträdet 2021-03-11 stängt för allmänhet. Detta på grund av Folkhälsomyndighetens uppmaning att minska de sociala kontakterna med anledning av viruset covid-19. Sammanträdet kommer att hållas i förvaltningshuset, Fagerstagatan 15. Beslutet fattas med stöd av punkten 1.1 i stadsdelsnämndens delegationsordning.

  • § 21

    Sammantaget prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognoserna innehåller flera osäkerhetsfaktorer med anledning av den pågående pandemin. Redovisning av konsekvenserna för nämnden kommer att rapporteras mer utförligt i samband med tertialrapport 1.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.