Hoppa över navigering
 • Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

 • Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16 december 2019 utsett ledamöter och ersättare till Östermalms stadsdelsnämnd för perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Med anledning därav ska en social delegation väljas för år 2020.

  Sociala delegationens ansvarsområde regleras i lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen (SL) med flera lagar.

  Beslut i dessa ärenden handlar ofta om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste behandlas inom stängda dörrar. Det finns ett antal beslut i enskilda ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott eller tjänstemän enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen och 10 kapitlet 5 § socialtjänstlagen.

 •   3

  Övriga frågor

 •   4

  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 •   5

  Anmälan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken.

 • Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

 • Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 16 december 2019 utsett ledamöter och ersättare till Östermalms stadsdelsnämnd för perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020. Med anledning därav ska en social delegation väljas för år 2020.

  Sociala delegationens ansvarsområde regleras i lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen (SL) med flera lagar.

  Beslut i dessa ärenden handlar ofta om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste behandlas inom stängda dörrar. Det finns ett antal beslut i enskilda ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott eller tjänstemän enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen och 10 kapitlet 5 § socialtjänstlagen.

  Bilagor

 • Inga övriga frågor anmäldes till mötet

 • § 4

  Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 • § 5

  Anmälan om särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.