Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och dag för justering

 • Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 14 december 2021 utsett ledamöter och ersättare till Östermalms stadsdelsnämnd för perioden 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021. Med anledning därav ska en social delegation väljas för år 2021.

  Sociala delegationens ansvarsområde regleras i lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och skollagen (SL) med flera lagar.

  Beslut i dessa ärenden handlar ofta om myndighetsutövning mot enskilda och innehåller uppgifter som är sekretessbelagda, vilket innebär att dessa ärenden måste behandlas inom stängda dörrar. Det finns ett antal beslut i enskilda ärenden som stadsdelsnämnden inte får delegera till vare sig utskott eller tjänstemän enligt 6 kapitlet 38 § kommunallagen och 10 kapitlet 5 § socialtjänstlagen.

 • Brillo Pizza AB ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, i restaurang, måndag till söndag mellan kl. 11:00 – 00:00. De ansökta alkoholdryckerna avser vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd avser Brillo Pizza på Karlaplan 13, i Fältöversten.

  Östermalms stadsdelsförvaltning finner inte att ett stadigvarande serveringstillstånd, enligt ansökan, befaras föranleda en nackdel utifrån de sociala aspekterna.

   

 •   4

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.