Hoppa över navigering
 •   1

  Dagordning samt val av justerare

 •   2

  Nästa sammanträdesdag

 •   3

  Nästa delegationssammanträde

 •   4

  Protokoll fört vid sammanträde 2023.01.16

 •   5

  Protokoll fört vid sammanträde 2023.01.23

 •   6

  Anmälningar för kännedom

 •   7

  Rådet: Verksamhetsberättelse 2022

 •   8

  Rådet: Ekonomisk verksamhetsberättelse 2022, ILS

 •   9

  Rådet: Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026

 •   10

  Rådet: Verksamhetsplan 2023

 •   11

  Sekreteraren informerar

 •   12

  Övriga frågor

 •   13

  Centrala Telefonplan, Västberga 1:1 m.fl., förslag till detaljplan, 2013-05016

 • § 1

  Dagordning samt val av justerare

 • § 2

  Nästa sammanträdesdag

 • § 3

  Nästa delegationssammanträde

 • § 4

  Protokoll fört vid sammanträde 2023.01.16

 • § 5

  Protokoll fört vid sammanträde 2023.01.23

 • § 6

  Anmälningar för kännedom

 • § 8

  Rådet: Ekonomisk verksamhetsberättelse 2022, ILS

 • § 9

  Rådet: Underlag för budget 2024 med inriktning 2025 och 2026

 • § 10

  Rådet: Verksamhetsplan 2023

 • Informerade sekreteraren om att DN i artikel tagit upp Skönhetsrådets beslut att avstyrka planförslaget för Centrala Telefonplan, Västberga 1:1.

   

  Sekreteraren önskade att ledamöterna återkopplar om behov av surfplattor. De befintliga surfplattorna har rådet köpt, kostnaderna för mobilabonnemang är dock löpande. Stockholms stad har ändrat regler för telefoni m.m. vilket innebär att rådet, när de befintliga surfplattorna måste bytas ut, i stället måste hyra och då betala en månadskostnad för varje surfplatta.

 • § 12

  Övriga frågor

 • § 13

  Centrala Telefonplan, Västberga 1:1 m.fl., förslag till detaljplan, 2013-05016

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.