Hoppa över navigering
 •   1

  Dagordning samt val av justerare

 •   2

  Nästa sammanträdesdag

 •   3

  Nästa delegationssammanträde

 •   4

  Protokoll fört vid sammanträde 2020.03.02

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 •   6

  Åkeshov 1:1, förslag till detaljplan för studentbostäder intill kv Vadmalen, 2017-17449

 •   7

  Råttan 13, förslag till detaljplan för påbyggnad av befintligt flerbostadshus, 2018-04254

 •   8

  Kravatten 10, förslag till detaljplan, 2018-09124

 •   9

  Örby 4:1, förslag till detaljplan för område vid Rangstaplan, 2013-13851

 •   10

  Geografiboken 1 m.fl., förslag till detaljplan för del av kvarteret, 2018-18571

 •   11

  Sekreteraren informerar

 •   12

  Övriga frågor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.