Hoppa över navigering
 •   1

  Val av ordförande för valförrättningen

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Val av rådets trettonde ledamot

 •   4

  Val av Skönhetsrådets ordförande och vice ordförande

 •   5

  Rådet: sammanträdesdagar 2020

 •   6

  Nästa sammanträdesdag

 •   7

  Nästa delegationssammanträde

 •   8

  Protokoll fört vid sammanträde 2019.12.02

 •   9

  Protokoll fört vid delegationssammanträde 2019.12.16

 •   10

  Rådet: Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag, anmälan av arvoden år 2020 (att gälla från och med 2020-01-01)

 •   11

  Rådet: Verksamhetsberättelse 2019

 •   12

  Rådet: Ekonomisk verksamhetsberättelse 2019, ILS

 •   13

  Rådet: Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022

 •   14

  Rådet: Verksamhetsplan 2020

 •   15

  Anmälningar för kännedom

 •   16

  Telefonfabriken 7, nybyggnad av flerbostadshus, garage samt lokaler, 2019-02985-575

 •   18

  Sekreteraren informerar

 •   19

  Övriga frågor

 •   20

  Västberga 1:1, förslag till detaljplan intill kv. Tåjärnet, 2016-16476

 •   21

  Skarpnäcks gård 1:1 och Sköndal 3:1, förslag till detaljplan för del av området vid södra delen av Gamla Tyresövägen, 2017-01740

 •   22

  Ulvsunda 1:1, förslag till detaljplan för område invid Spångavägen/Sedumbacken, 2017-15385

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.