Hoppa över navigering

Möte 2018-03-21

Kommunstyrelsen
15:30 - 15:40 Stora kollegiesalen
 • § 1

  Justering

 • § 2

  Rapport över inkomna ärenden

 • § 4

  Inför en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark

 • § 5

  Gör tio gator till barngator

 • § 6

  Rapport över inkomna ärenden

 • § 7

  PM: Avtal om samverkan mellan Stockholms stad och Stockholms universitet

 • § 9

  Förvärv av bostadsrätter för serviceboende i kvarteret Kromosomen i Hagastaden

 • § 10

  Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Hjorthagen 1:2 m.fl.

 • § 11

  Gör Stockholms stad till en pilotkommun för undantag av byggregler

 • § 12

  Sätt stopp för förseningar och dålig planering!

 • § 13

  Valärende i kommunfullmäktige

 • § 14

  Valärende i kommunstyrelsen

 • § 15

  Ny mandatperiod: Nominering till ledamot och ersättare för Föreningen Spårvagnsstäderna

 • § 16

  Årsredovisning 2017 med uppföljning av budget för Stockholms stad

 • § 19

  Södermalm 9:10 m.fl. område vid Rosenlundsparken avseende bostäder, lokaler, ny förskola m.m.

 • § 21

  PM: Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

 • § 23

  PM: Remittering av motioner väckta till och med den 14 mars 2018

 • § 25

  Garantera inventeringen av växt- och djurlivet i Stokholms skärgård

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.